Политика за поверителност

Събиране на лични данни
Диддо 1991 ЕООД обръща специално внимание на защитата на лични Ви данни. При обработването на личните данни www.diddojewels.com действа съгласно правилата заложени в Закона за защита на потребителите. www.diddojewels.com не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в специален случаи например, когато правите покупка, включвате се или се отписвате от имейл нотификации. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. те включват Вашето име, електронен и/или пощенски адрес, телефонен номер.

Използване на информацията
www.diddojewels.com използва горе упоменатата информация за лични данни с цел:

получаване на продуктите и/или услуги, предлагани чрез нашия интернет сайт;
техническото управление на сайта;
да подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка;
за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас;
да Ви информираме за нашите продукти, услуги, текущи и/или бъдещи оферти.
www.diddojewels.com не търгува Вашите лични данни с трети страни, нито ги продава другаде. Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма или използвани за цели, различни от гореупоменатите, освен в случаите предвидени в действащото законодателство. Служителите на www.diddojewels.com са длъжни да опазват поверителността на Вашите лични данни и да спазват тяхната неприкосновеност. Само служители, които трябва да извършват специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.

Автоматично записана информация
Когато осъществявате достъп до сайта на www.diddojewels.com, автоматично (не част от регистрацията) се записват някои общи, но не лични данни – използван интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, посетени страници. Споменатата информация се използва, за да преценим колко е привлекателен сайтът за Вас и какво може да подобрим в съдържанието му. Вашите данни не се обработват повече, нито се търгуват с трети страни.

Сигурност
www.diddojewels.com отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Те се защитават от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Вашите лични данни не се предоставят и/или търгуват с трети лица под никаква форма и не се използват за цели, различни от гореспоменатите.

Връзки към други сайтове
www.diddojewels.com не носи отговорност за сайтове, към които има препратки. Когато напускате www.diddojewels.com, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени
Всички промени на нашата политика за поверителност ще бъдaт оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Бисквитки
HTTP бисквитките, обикновено наричани „бисквитки”, е пакет информация, под формата на на съвсем малък по размер файл, които се съхранява временно на Вашия твърд диск. Тези „бисквитки” се изпращат от нашия уеб сървър към Вашия интернет браузър и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви всеки следващ път когато посещавате www.diddojewels.com. Използването на „бисквитки” е единствено, за да се събира информация относно ползването на нашия сайт.

Отписване/ Изтриване на акаунт
Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от www.diddojewels.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание на потребителя. Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с Вашата поръчка, информационния ни бюлетин, новости и информация свързани с продуктите ни и т.н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, трябва само да заявите своето желание на office@diddojewels.com.